..............Omgevingsrecht

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Met deze wet wordt een groot aantal vergunningen op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu  in één omgevingsvergunning samengevoegd. Het gaat onder andere om de volgende vergunningen:

 • Aanlegvergunning
 • Bouwvergunning
 • Flora- en Faunawet, ontheffing (per 1 januari 2017 Wet natuurbescherming)
 • Gebruiksvergunning
 • Inritvergunning of uitwegvergunning
 • Kapvergunning
 • Milieuvergunning
 • Monumentenvergunning
 • Natuurbeschermingswetvergunning (per 1 januari 2017 Wet natuurbescherming)
 • Reclamevergunning
 • Sloopvergunning

Milieurecht

In het milieurecht wordt de bescherming van het leefmilieu geregeld.
Aspecten die het leefmilieu kunnen aantasten zijn bijvoorbeeld geluid (lawaai), geur (stank), stof en trilling.

Natuurbeschermingsrecht

Natuurbeschermingsrecht regelt de bescherming van flora, fauna en aangewezen gebieden.

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de planmatige invulling van de ruimte. Denk aan (projectmatige) bouwplannen en bestemmingsplannen.

Uit het archief:
Mr. Moira Hoen tijdens de raadsvergadering van De Friese Meren op 23 september 2014: Inspraak raadsvoorstel appartementencomplex Stevenshoek Langweer vanaf 0:13:27


Burenrecht

Het omgevingsrecht kan ook buren raken, bijvoorbeeld door het bouwen van een pand vlakbij de erfgrens met de buren. Onder het burenrecht vallen verder onder andere erfgrenskwesties, erfdienstbaarheden, het zogenaamde ladderrecht en mandeligheid.

Advocatenkantoor Hoen | contact

Jan Hofswijk 6
9241HN Wijnjewoude
tel 0516-481171
fax 0516-712191
www.advocatenkantoorhoen.nl
info@advocatenkantoorhoen.nl


VRAGENFORMULIER
KvK Leeuwarden 51533596
BTW nr. NL001434578B56

Disclaimer
Privacy Verklaring